Zajęcie rachunku bankowego w egzekucji administracyjnej; dłużnik nie otrzymał kopii

Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę i przez prawie rok nie płaciłem składek na ZUS, bo wszystkie pieniądze były mi potrzebne. Otrzymywałem wezwania ale liczyłem, że w ostatnim momencie przed zajęciem przeleję pieniądze z konta firmowego żeby komornik skarbowy nie zajął ich. W końcu mam zamiar zapłacić te zaległości ale jeszcze mnie teraz. Kilka razy miałem już komornika sądowego ale zawsze jak otrzymywałem kopię zajęcia to zdążyłem przelać pieniądze z konta i zajęcie było zerowe. Liczyłem że tak będzie i tym razem ale okazało się co innego – nie otrzymałem kopii zajęcia, bank na polecenie komornika skarbowego wyzerował mi konto. Prosiłbym o udzielenie informacji, czy może jak komornik skarbowy zajmuje konto to jest inaczej niż gdy zajmuje konto komornik sądowy, inne przepisy?

Porada: Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami Ustawy Kodeksu postępowania cywilnego natomiast administracyjny organ egzekucyjny (komornik skarbowy) prowadzi postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednakże i w tym drugim przypadku (a więc w Pana sprawie) organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego (art. 80 § 3 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). A zatem też powinien Pan od komornika skarbowego otrzymać odpis polecenia zajęcia pana konta bankowego.

Nie wiem, dlaczego Pan nie otrzymał odpisu zajęcia. Może komornik skarbowy zapomniał albo „zapomniał” wysłać tego do Pana a może (celowo) wysłał najpierw zajęcie do banku a odpis zajęcia do Pana w późniejszym terminie (właśnie po to, aby nie zdążył Pan wyprowadzić pieniędzy z konta. A może poczta przetrzymała przesyłkę.

A może jeszcze otrzyma Pan odpis zajęcia. Od pewnego czasu rachunki bankowe zajmowane są elektronicznie: http://windykacje.info.pl/2017/10/zajecie-rachunku-bankowego-bez-wczesniejszego-powiadomienia/ i taka praktykowana między innymi przez Pana możliwość wycofania pieniędzy zanim konto zostanie zablokowane, już nie istnieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.