Ustalenia w umowie pożyczki

umowa pożyczki

Pytanie: Pożyczyłam od znajomego kwotę 5000 zł, spisałam mu oświadczenie w którym zobowiązuję się do oddania długu do 07 lipca 2020 r. i że tą kwotę pobrałam. Tylko tyle było w oświadczeniu. W rozmowie ustaliliśmy że będę spłacać dług po 500 zł miesięcznie, dwa razy nie udało mi się wpłacić 500 zł , tylko wpłaciłam 250 zł raz i potem w przyszłym msc drugi raz. W tej chwili mam spłacone 1000 zł. W żaden sposób nie uchylam się od płatności, ale kolega hmmm no nie wnikam dlaczego nagle chce żebym mu spłaciła wszystko inaczej będzie żądał odsetek karnych i 10 % odsetek w ciągu roku… Czy tak można?

Porada: Pani znajomy jako pożyczkodawca nie ma żadnych podstaw ku temu aby w zaistniałej sytuacji żądać od Pani spłaty całości pożyczki przed upływem terminu jej zwrotu określonego w Pani pisemnym zobowiązaniu. Umowa ustna co prawda też obowiązuje ale (pomijając trudności w udowodnieniu że w formie ustnej zapadły też pewne ustalenia) niedotrzymanie terminów i kwot płatności rat nie upoważnia w tym wypadku pożyczkodawcy do żądania zwrotu całości długu natychmiast. Musiałaby znaleźć się w umowie pożyczki stosowna klauzula dająca mu takie prawo.

Jeżeli zaś chodzi o karne odsetki w wysokości 10% w stosunku rocznym to należy wskazać że na dzień dzisiejszy tyle wynosi dopuszczalne prawnie oprocentowanie maksymalne. Jednak po pierwsze, jeżeli strony nie ustaliły takiej czy innej wysokości odsetek umownych, to obowiązują tylko odsetki ustawowe i to dopiero po terminie zwrotu pożyczki. Po drugie więc skoro, jak napisaliśmy wcześniej, pożyczka nie jest jeszcze wymagalna (będzie wymagalna dopiero 08 lipca 2020 roku) więc pożyczkodawca nie ma prawa od Pani żądać teraz odsetek karnych czy jakichkolwiek innych. Będzie miał prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę jeżeli do dnia 07 lipca 2020 r. nie zwróci Pani pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.