Odpowiedzialność poręczyciela przy wyłudzeniu pożyczki

Pytanie: Proszę o poradę w następującej sprawie: sprawa trwa od 2010 roku, … udzielił kredytu osobie fizycznej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. wspólnie z czterem innymi osobami poręczyliśmy ten kredyt składając równocześnie swoje podpisy na wekslu in blanco. pożyczkobiorca od 2011 roku przestał spłacać zaciągnięta pożyczkę. Po długiej przerwie odezwał się do nas, jako do poręczycieli pożyczkodawca z wnioskiem o spłatę całości pożyczki w związku z wypowiedzeniem umowy. podpisaliśmy porozumienie na mocy którego od dwóch lat spłacaliśmy wspólnie we dwie osoby ta pożyczkę w ratach niższych niz wyglądały w rzeczywistości (mówimy o pożyczce w kwocie 20 tys zł udzielonej na 5 lat). w chwili obecnej pożyczkodawca odstąpił od możliwości dalszej spłaty przez nas tej pożyczki w kwotach, które mu spłacaliśmy i w dniu dzisiejszym skierował już sprawę do komornika mając prawomocny wyrok sądu. Nadmienię, iż jedną z pozostałych osób poręczających pożyczkę jest matka pożyczkobiorcy, która w temacie spłaty nie zrobiła kompletnie nic. poręczyłam pożyczkę na długo przed zawarciem związku małżeńskiego. nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej. ponadto od 2011 roku za tegoż samego pożyczkobiorcę wspólnie z tym samym poręczycielem spłacamy kredyt w banku spółdzielczym i będziemy go spłacać jeszcze do listopada 2021 roku. piszę z prośbą o pomoc jak bronić się przed egzekucją? czy długi zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego będą miały wpływ na majątek wspólny, jeśli tak to w jakich proporcjach? czy istnieje możliwość jakiejkolwiek obrony z naszej strony jeżeli istnieje podejrzenie wyłudzenia? jeśli tak, czy i tak będziemy musieli spłacić zaciągniętą pożyczkę? jak przekonać komornika o naszej dobrej wierze i uniknąć zajęcia wynagrodzenia? ponadto, czy jeżeli poręczycielem jest również matka pożyczkobiorcy posiadająca mieszkanie własnościowe, to czy komornik może dokonać jego zajęcia tytułem zaciągniętego długu?

Porada: Pani małżonek nie ponosi odpowiedzialności za Pani zobowiązania zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie odpowiada za nie majątkiem osobistym ale i majątkiem wspólnym też nie. Egzekucja nie może być prowadzona więc na przykład z wynagrodzenia Pani małżonka za pracę ani też na przykład ze wspólnego mieszkania. Dług w tym przypadku może być egzekwowany tylko z Pani majątku odrębnego czyli na przykład z wynagrodzenia za pracę.

Niestety, nie ma znaczenia dla Pani odpowiedzialności jako poręczyciela, czy pożyczka została wyłudzona czy nie. Nawet jeżeli pożyczkobiorca zostałby uznany winnym wyłudzenia, nie zwalnia to Pani z odpowiedzialności jako poręczyciela.

Komornik może prowadzić egzekucje z własnościowego mieszkania matki pożyczkobiorcy również będącej poręczycielem. Jednak to wierzyciel decyduje o tym, z którego składnika majątku ma być prowadzona egzekucja i przeciwko któremu z poręczycieli: http://komornicze.info.pl/wybor-zyranta-do-egzekucji-kredytu-przez-bank/. Może Pani co najwyżej poinformować o tym wierzyciela i to przede wszystkim z nim dogadywać się, gdyż komornik działa w granicach wniosku egzekucyjnego wierzyciela i zgodnie z tym wnioskiem.

6 thoughts on “Odpowiedzialność poręczyciela przy wyłudzeniu pożyczki

 1. Dzień dobry,mam pytanie. Komornik prowadzący egzekucję przeciwko mężowi zajął nasze mieszkanie które jest nasze wspólne i z tego co mi wiadomo, nie ma prawa prowadzic egzekucji z niego jeżeli ja nie wyraziłam zgody na zaciągnięcie długu przez męża a nie wyraziłam. Wyczytałam w interncie, że bez klauzuli namnie nie może licytować mieszkania i będzi emu sial je zwolnić ale niepokoi mnie zapis na zajęciu informujący o zajęciu prawa do działu majatku i zniesienia współwłasności nieruchomości. Co to znaczy?

  1. Co do zajęcia prawa dłużnika do działu majątku wspólnego to na podstawie art. 912 § 1 KPC
   chodzi o to, że jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie. A zatem gdybyście z mężem podzielili majątek wspólny w tym nieruchomość, to komornik zająłby część która mu przypadła ale jak rozumiem, nie dzielicie, więc nie ma sprawy.

 2. Nie będzie mógł jednak oszacować itp. co podniesie koszty egzekucji ? Czy sąd może podzielić nasz majątek na wniosek wierzyciela bez naszej zgody?

  1. Jeżeli wierzyciel nie przedłoży klauzuli na Panią, to nie można oszacować nieruchomości. Sąd może dokonać podziału majątku na wniosek wierzyciela jeżeli egzekucja z majątku osobistego dłużnika będzie bezskuteczna.

  1. Najpierw formalnie; komornik musi zostawić dłużnikowi z wynagrodzenia kwotę będąca minimalnym ustawowym wynagrodzeniem. Chyba corocznie ta kwota jest „waloryzowana”. Bez stosownego wniosku wierzyciela, komornik nie może ograniczyć zajęcia tej części wynagrodzenia która jest powyżej wynagrodzenia minimalnego.
   Zresztą, nie wiem czy nawet przy akceptacji wierzyciela jest to wykonalne. Można na pewno na wniosek wierzyciela w ogóle zwolnić wynagrodzenie z egzekucji ustalając z dłużnikiem, że jeśli nie będzie spłacał dobrowolnie co miesiąc kwoty będącej jakimś tam ułamkiem owej kwoty którą z wynagrodzenia można ściągnąć, to wynagrodzenie ponownie zostanie zajęte, ale już w całości kwoty powyżej wynagrodzenia minimalnego.
   A teraz nieformalnie, czy taki układ z dłużnikiem może mieć sens? Może, szczególnie gdy dłużnik przekonująco (i Ty wiesz, że może nie blefować) oznajmi Ci np.: „Słuchaj ja ten dług spłacę, tzn. pozwolę go komornikowi wyegzekwować ode mnie, ale bez zbytniego uszczerbku dla mego standardu życia. Opcje są takie: albo zwalniasz zajęcie wynagrodzenia i ja komornikowi spłacam po 500 złotych miesięcznie na jego konto firmowe albo nie otrzymasz nic, bo oficjalnie zwolnię się z pracy dogadawszy się z właścicielem, że będę na czarno u niego pracował. Jak może wiesz, to mój dobry kolega a jak nie wiesz, to się rozpytaj.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.