Koszty przedsądowej windykacji pożyczki

windykacja

Pytanie: Czy firma windykacyjna która otrzymała zlecenie odzyskania ode mnie pożyczki ma prawo doliczyć mi koszty jej windykacji? Chodzi o windykację niezwiązana z sądem ale o koszty wezwań do zapłaty, telefonów i wizyty windykatora.

Porada: W pytaniu nie sprecyzował Pan czy chodzi o pożyczkę zaciągniętą w banku czyli o kredyt gotówkowy, czy może chodzi o pożyczkę prywatną, której udzieliła Panu osoba prywatna. Jeżeli jest to pożyczka bankowa to proszę zapoznać się z umową pożyczki tudzież ewentualnie z innym dokumentem, który Pan zaakceptował podpisując.

Zapewne jest tam stosowny zapis mówiący o obciążeniu Pana (zryczałtowanymi) kosztami windykacji a to oznacza, że mają prawo doliczyć Panu te koszty do zapłaty. Jeżeli takiego zapisu brak, to firma windykacyjna czy sam bank nie ma prawa doliczać Panu kosztów windykacji przedsądowej (pozasądowej). Tak samo w przypadku pożyczki prywatnej. Zaznaczamy, że mówimy tu o kosztach windykacji przedsądowej albo generalnie o kosztach windykacji pozasądowej jako że wierzyciel może skierować do rewindykacji także to roszczenie, które wcześniej bezskutecznie egzekwował komornik. Jeżeli bowiem dochodzenie pożyczki zostanie skierowane na drogę sądową, wówczas poniesie Pan koszty procesowe a w przypadku wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego – także koszty egzekucyjne. Ich wysokość zależy przede wszystkim od wysokości kwoty pożyczki oraz od tego czy wierzyciel będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika jakim może być radca prawny albo adwokat. Wówczas koszty są znacznie wyższe z tytułu opłaty za zastępstwo procesowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.