Komornik u rodziców dłużnika

wizyta komornika

Pytanie: Jeszcze małe pytanie bo to dość istotne, jestem w trakcie przeprowadzki i niechciałabym aby nachodził rodziców jeśli już się wymelduję. Czy dokument świadczący o wymeldowaniu zapewni im spokój?

Porada: W postępowaniu egzekucyjnym istotny jest adres pod którym dłużnik zamieszkuje czyli przebywa a nie adres zameldowania. Oba adresy są najczęściej tożsame ale właśnie nie zawsze. Czasem wierzycielom trudno ‚wypchnąć” komornika pod faktyczny adres zamieszkania dłużnika gdy adres ten nie jest adresem zameldowania: http://naleznosci.info.pl/komornik-nie-chce-udac-sie-pod-faktyczny-adres-zamieszkania-dluznika/

Co do niepokojenia rodziców to trzeba wziąć pod uwagę Art. 761. § 1(1) 13 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym komornik może żądać osób nieuczestniczących w postępowaniu (a więc i rodziców) – informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych. Może więc odwiedzić raz rodziców celem rozpytania o Pani majątek natomiast wiedząc już od Pani, że nie zamieszkuje Pani pod ich adresem, nie ma prawa wejść na czynności egzekucyjne – nie ma prawa zajmować rzeczy tam znajdujących się.

Proszę pamiętać, że zgodnie z art. Art. 761 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Adres zamieszkania jest miejscem pobytu w tym przypadku (jeżeli nie wybiera się Pani gdzieś na ponad miesiąc).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.